Bedrijven nog steeds veel te maken met wanbetalers

Veel bedrijven in Nederland (en ook België) hebben helaas te maken met debiteuren die hun betalingen lang uitstellen. De crisis lijkt hier verantwoordelijk voor, alhoewel de betalingsmoraal daarvoor ook al niet zo hoog was.

Bedrijven en werknemers spenderen vaak veel tijd aan het innen van deze rekeningen bij hun debiteuren. Dit is kostbare tijd. Deze tijd was anders gebruikt voor andere zaken. De optie om deze zaken uit te besteden lijkt dan ook steeds interessanter te worden. Incassobureaus hebben het erg druk in deze tijd. Zeker zo tegen het einde van het jaar wanneer bedrijven de openstaande posten toch nog graag betaald zouden zien worden. Bedrijven die zich richten op incasso no cure no pay kunnen vaak hulp bieden. De debiteur moet de incassokosten vaak zelf betalen.

Welke problemen komen er door klanten die niet betalen?

betalingen debiteurenWanneer een bedrijf met een rekening blijft zitten die niet (op tijd) betaald wordt, dan geeft dit diverse problemen voor het bedrijf. Deze problemen kunnen ervoor zorgen dat een bedrijf in de financiële problemen komt. U moet bijvoorbeeld denken aan personeel dat betaald moet worden.

Als een bedrijf mensen in dienst heeft, dan moet er natuurlijk wel gewoon salaris betaald worden. Daar is uiteraard wel geld voor nodig. Als uw bedrijf niet op tijd betaald wordt door de klanten, kan dit ervoor zorgen dat het lastiger wordt om de salarissen te blijven betalen. Daarnaast is het voor een bedrijf altijd prettig om iets achter de hand te hebben. Wanneer uit deze reserves moet worden geleend om normale bedrijfskosten te betalen, verslechterd de concurrentiepositie hierdoor. Openstaande rekeningen zijn dus niet alleen vervelend, maar kunnen voor grote problemen zorgen.

Hoe voorkomen?

Dat een klant een rekening niet betaald kan natuurlijk altijd gebeuren. Soms wordt het vergeten of over het hoofd gezien. Hoe vervelend het ook mag zijn, blijf dit in gedachten houden bij het contacteren van debiteuren die niet betaald hebben. Zeker in het begin van het traject. Blijf dus in contact met de klant over de openstaande rekeningen. Soms is een e-mail of een brief voldoende, maar in andere gevallen kan persoonlijk telefonisch contact ook helpen. Natuurlijk kunt u altijd de zaak overdragen aan een incassobureau, bijvoorbeeld in Groningen. Mochten er eventuele andere zaken zijn die ervoor zorgen dat de rekening niet betaald wordt zullen deze tijdens een persoonlijk telefonisch gesprek vaak ook aan het licht komen.