Moet de kilometer heffing er komen?

Er is al langere tijd een discussie gaande in Nederland over het zogenaamde ‘rekeningrijden’ of de kilometerheffing. In feite komt het erop neer dat men niet meer het bezit van de auto wil gaan belasten (zoals nu het geval is bij de wegenbelasting) maar het gebruik van de auto.

Dat wil dus zeggen dat de belastingen hoger worden wanneer men meer kilometers maakt en de belastingen lager worden als er minder kilometers gemaakt worden. Dit idee komt voort uit ‘de vervuiler betaald’, iemand die meer kilometers maakt zal meer vervuilen dan iemand die slechts sporadisch de auto gebruikt. Zo zal bijvoorbeeldtransportbedrijf en koeriersdienst) meer gebruik maken van de wegen dan een gemiddelde bestuurder.

Alhoewel het onwaarschijnlijk is dat deze maatregel snel zal worden ingevoerd, willen we het eens hebben over de effecten die dit zal gaan hebben. In de komende formatie van het nieuwe kabinet zal dit zeker behandeld worden. Gezien de VVD de grootste partij is geworden en deze tegen de invoering van deze kilometerheffing zijn, zal een invoering waarschijnlijk nog even op zich laten wachten. Dat moeten we natuurlijk afwachten.

Het doel van rekeningrijden

In Nederland is er een steeds groter probleem met de wegen. Er zijn veel files omdat er simpelweg teveel auto’s op de wegen zijn op bepaalde tijdstippen. De spits is daar een goed voorbeeld van. Bepaalde trajecten in Nederland staan altijd helemaal vast tijdens de spits.

Het doel van rekeningrijden is om minder mensen de auto te laten pakken tijdens bepaalde tijdstippen. Zo is er bijvoorbeeld het plan om niet alleen de kilometers maar ook de tijdstippen extra te gaan belasten. Zo hoopt de overheid dat mensen vaker vanuit huis zullen werken of een ander transportmiddel gebruiken om naar hun werk te gaan tijdens de spits. Uit een onderzoek van EenVandaag onder 19000 consumenten blijkt overigens dat zo’n 60% voor de invoering van een dergelijke wet is.